Etusivu

Mitä on kulujen analysointi?


SpendAnalysis

Kulujen analysointia tehdään yrityksen kannattavuuden parantamiseksi. Toisin sanoen pyritään tunnistamaan tuhlaileva rahankäyttö sekä sopimukset, joista voitaisiin vielä neuvotella uudelleen. Tuote-, innovaatio- ja talousjohtajat käyttävät kuluanalyysiä helpottaakseen maailmanlaajuisia yrityksiä saamaan paremman käsityksen kuluistaan sekä tunnistamaan säästömahdollisuuksia.Lue lisää…

Kuka tarvitsee sitä?


SpendAnalysis-diagram

Hyvä kuluanalyysi on paljon enemmän: se on prosessi yrityksen kulutiedon organisoimiseksi ymmärrettävään ja helppolukuiseen muotoon. Se vaikuttaa muuhunkin kuin vain yrityksen hankintatiimiin. Kulujen analysointi / läpinäkyvyyden parantaminen palvelee kolmea yrityksensisäistä ryhmää:

Johtajat ja yrityksen toimihenkilöt: He tarvitsevat ajantasaisia raportteja ohjatakseen yrityksen strategiaa.

Esimiehet, kirjanpitäjät, ym.: He tarvitsevat mahdollisuuden maksutietojen seurantaan ja tarkistamiseen.

Hankinnan tehokäyttäjät: He identifioivat uusia säästökohteita ja ohjaavat toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi.

Miksi toiminnanohjausjärjestelmät eivät riitä


ERM

Toiminnanohjausjärjestelmät käyttivät monia erilaisia lähestymistapoja, mutta keskittyivät lopulta kolmeen pääkohtaan: myyjiin, kauppatavaraan ja kustannuspaikkoihin.

Kuluanalyysi sai alkunsa, kun huomattiin, että toiminnanohjaus- tai kirjanpitojärjestelmien tieto ei tarjoa riittävää tukea yrityksen hankinnalle: se on epätäydellistä, sisältää duplikaatteja myyjien tiedoissa, ei sisällä riittävää tietoa kauppatavarasta ja on merkittävästi hitaammin päivittyvää kuin kulutieto, joka kehittyy jatkuvasti. Lue lisää…

Miten tämä vaikuttaa strategiaasi?


StrategyStrateginen lähestymistapa hankintaan on ehdottoman tärkeää niin välittömien tarpeiden kuin yrityksenlaajuisten kulujen karsinnan kannalta. Toimittajan löytäminen ja tuotteen hinnoittelu yksinkertaisesti riitä. Jatkuvat säästöt seuraavat säästömahdollisuuksien tunnistamisesta, toimittajien valintaprosessin määrittämisestä ja toteutuksesta sekä sellaisten sopimusten laatimisesta, jotka tuovat oikeita säästöjä. Tämä edellyttää kykyä arvioida hankintapäätösten kustannusvaikutukset kokonaisuutena, lyhentäen samalla hallintotehtäviin käytetyn ajan ja vaivan määrää. Lue lisää…